LVI-Naiset Ry:n syntykertomus

”Etäällä etelän sylissä, nuoren naisen ajatuksissa, alkoi tuuli itämään, tapansa mukaan tuivertamaan, siitä ajatus sikisi, pyörremieli pörähteli, vuoden muutaman kypsytteli, uuden ajan aluksi, ämmäin osaavain onneksi tahtonaisia toimivia, kaunokaisia kykyrikkaita, sopivia simasuita saatiin kokoon neljän määrä. Ammoin alkoi uusi kausi, tiedon taitajan välittäjän, uuden oppivan osaajan, solmun tekijäin sopivan, tarpeeseen takoi toimijan, ympyrän yhteisen yhyttäjän.”

Vuoden 2007 kevät alkoi LVI-alan naisten näkökulmasta katsoen aurinkoisesti. Silloin kokoontui FläktWoods Espoon saunakabinettiin 4 alalla toimivaa naista: Jaana Uimonen, Riikka Turunen, Johanna Hokkanen ja Marja Wallasvaara. Yhdistyksen virallinen perustamispäivä oli Naistenpäivänä 8.3.2008

Jaana oli kypsytellyt ajatusta yhdistyksestä, joka kokoisi ja toimisi vertaistukena alalla työskenteleville ja sitä opiskeleville naisille. Asia jäi kuitenkin hautumaan muutamaksi vuodeksi, kunnes se tuli ajankohtaiseksi. Yhdistystä perustamaan löytyi muutama alalla toimiva nainen ja niin kirjattiin yhdistyksen toimintaperiaatteet: kulmakivinä pidettiin verkostoitumista ja tiedon välittämistä.

Naisten kasvava lukumäärä erilaisissa asiantuntijatehtävissä oli ollut kasvussa jo jonkin aikaa, niinpä yhdistyksen perustamiseen oli tilaisuus sekä tarve. Päätettiin, että uusia jäseniä rekrytoidaan mukaan toimintaan suositusten perusteella, opiskelijajäseniä yritetään motivoida mukaan palkintajärjestelmällä ja informatiivisella toiminnalla.

Yhdistys on vuonna 2013 toiminut jo 5 ansiokasta vuotta. Kehitys jatkuu edelleen, innovatiivisena ja aktiivisena alan tiedon ja taidon jakajana. Uudet jäsenet tuovat mukanaan osaamista ja ideoita, ja alun pienimuotoinen yhdistys kasvaa ja kehittyy jäsenien toiveiden ja osaamisen mukaan.

Perustajajäsen, hallituksen pj 2008-2009, hallituksen jäsen 2008-2012, yhdistyksen jäsen vuodesta 2008. 

Marja Wallasvaara