Johda kysymällä

Paljon kohutaan suomalaisesta johtamisesta. Liikaa faktoja, liikaa pelolla johtamista, liian vähän inspiraatiota. Enemmän puhetta vähemmän kysymyksiä. 

Halton Oy:n toimitusjohtaja, LVI-Naiset ry:n vuonna2014 LVI-naiseksi valitsema Tarja Takki,  sen sijaan johtaa kysymällä. Takin johtamistapaa ilmentää ajatusmalli, että jos kysyttäessä aina annetaan vastaukset heti, ei opita ajattelemaan. Jos joku tulee kysymään apua, yleisin vastaus kuuluu: ”Miten sinä itse ratkaisisit tämän?” Kysymällä saadaan toinen ajattelemaan, eikä vain olemaan passiivinen. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Kun työntekijää haastetaan ajattelemaan hieman pidemmälle ja miettimään itse, miten asian toteuttaisi, se kannustaa ja inspiroi työntekijää kehittämään asiaa eteenpäin ja lopulta ratkaisemaan ongelman. 

Tarja Takki

Tarja Takki

Alaisetkin osaavat arvostaa kyselevää toimintatapaa, jossa henkilökuntaa stimuloidaan kysymyksillä, eikä antamalla valmiita vastauksia. ”Tarja on johtajana vaativa, mutta luottaa alaisiinsa ja antaa heille tilaa toimia”, työntekijät toteavat Takin johtamistavasta. Kysymys pakottaa ajattelemaan. Kannustava ja kysyvä johtamistapa vahvistaa siis henkilökunnan luottamusta omaan osaamiseensa. Eikä Haltonilla tarvitse pelätä, että tehdään tyhmiä kysymyksiä. Haltonilla on opittu, että kaikki kysyminen vie asioita eteenpäin ja se inspiroi työntekijöitä ratkaisemaan asioita itse. Kysymällä, haastamalla ja kyseenalaistamalla saadaan tehtyä jopa aivan uusiakin innovaatioita. Se jos mikä saa kaikille hyvän draivin päälle.

Haltonilla ollaan kiinnostuneita myös asiakkaasta. Takin kiinnostus loppuasiakkaan tarpeista ja hyvinvoinnista ohjaa hänen johtamistapaansa. Hän hakee muutoksia kuuntelemalla niin ulkoisia kuin sisäisiä asiakkaita ja on avoin uusille ideoille. Parhaimmat ideat usein tulevatkin suoraan asiakkailta tai muilta omilta sidosryhmiltä. Takilla on tapana kuunnella avoimesti uusia ideoita ja niitä käydään myös säännöllisesti läpi. Joskus hullultakin kuulostava idea voi olla hyvä ja se saatetaan toteuttaa, jos idealle löytyy tarpeeksi kannustusta ja se saadaan ”myytyä” eteenpäin organisaatiossa. Joskus nämä hullulta kuulostavat ideat saattavat menestyä hyvinkin. Kiinnostus asiakkaan tarpeista kulkee koko prosessin läpi.

Myös kaupan jälkihoito on osa Haltonin asiakasyhteistyötä, olipa kyse sitten suoraan loppuasiakkaasta tai sisäisestä asiakkuudesta. On hyvä kysyä miten meillä meni. Usein hyvin loppuun saatetut kaupat poikivat lisää kauppoja tai vaikkapa kokonaan uusia asiakkuuksiakin. Tyytyväisistä asiakkaista tulee hyviä suosittelijoitakin.

 Maarika Maury

Kirjoittaja on Kissconsulting toimitusjohtaja, konsultti sekä LVI-Naiset ry:n puheenjohtaja. Kirjoitus perustuu sekä Tarja Takin haastatteluun että työntekijöiden kanssa käytyihin keskusteluihin. 

Halton Oy valmistaa ja toimittaa vaativia sisäilmastoratkaisuja julkisiin tiloihin kuten toimistoihin sekä terveydenhuollon ja laboratorioiden tiloihin ja työllistää n 450 henkeä,. 

Euroopassa, Kiinassa ja USA:ssa. Halton Oy on osa Halton-konsernia, joka toimii nykyisin yli 30 maassa. Konsernin osaamis- ja tuotealueisiin kuuluvat sisäilmasto- ja paloturvallisuusratkaisut kaupallisista ja julkisista kiinteistöistä terveydenhuoltoon ja laboratorioihin sekä ammattikeittiöihin ja ravintoloihin. Halton on myös yksi tunnetuimmista sisäilmastoratkaisujen toimittajista laivoihin ja öljynporauslautoille. Konsernin liikevaihto vuonna 2015 oli 197 miljoonaa euroa. Perheomisteinen Halton perustettiin vuonna 1969 Kausalan Iitissä.