Tutustuminen lämpö- ja jäähdytyslaitokseen 18.1.2017

LVI-Naiset ry kävi runsaslukuisena prosessiasiantuntija Martti Kuopan johdolla tutustumassa 18.1.2017 Katri Valan lämpö-ja jäähdytyslaitokseen.

Katri Valan puiston alle louhitussa luolastossa sijaitseva laitos on Helenin mukaan lajissaan maailman suurin. Lämpöä kerätään talteen kaukojäähdytyksen paluuvedestä sekä puhdistetusta jätevedestä. Katri Valan laitoksen keräämästä hukkalämmöstä jalostettu kaukolämpö riittää Helenin mukaan kesäisin kattamaan valtaosan Helsingin kantakaupungin lämmöntarpeesta.Kaukojäähdytyksen avulla kiinteistöissä oleva ylimääräinen auringon lämpö voidaan jalostaa hyötykäyttöön sopivaksi ja siirtää kaukolämpöverkkoon.

Kiitokset Helenin isännöitsijälle Outi Ollankedolle vierailun järjestämisestä.