Stipendit – 2017

VUODEN 2017 STIPENDIAATIT

Vuoden 2017 stipendiaateiksi valittiin Nelli Melolinna, Lappeenrannan Teknillinen Yliopisto (LUT) ja Sanna Kumpulainen, Vantaan ammattiopisto (VARIA)

Sanna Kumpulainen ja vuoden 2015 stipendiaatti Saara Vänskä, nykyään yhdistyksen jäsen.

Heidät palkittiin iloisissa tunnelmissa kevätkokouksessamme Helsingissä Töölöön Korjaamolla

Paikalle oli saapunut stipendiään vastaanottamaan Sanna Kumpulainen ja hänen opettajansa koulutusvastaava Markku Leino.

Stipendiaateille annettiin perinteisesti kaksi ennakkotehtävää, joiden perusteella hallitus teki valintansa.

Tänäkin vuonna toivottiin aktiivisuutta ja ideoita siitä, miten saada enemmän naisopiskelijoita alalle ja pohtimaan, miksi LVI-ala sopii naisille siinä missä miehillekin. Kriteerinä opintomenestyksen lisäksi on kyky yhteistyöhön sekä luovuus, sanoo LVI-Naiset ry:n puheenjohtaja Katja Hakoneva.

Molemmat stipendiaatit olivat sitä mieltä, että olisi vanhanaikaista sanoa, että ala ei sopisi naisille. Kumpulainen ja Melolinna myös korostivat oman positiivisen asenteen, motivaation ja sinnikkyyden merkitystä hankalissa tilanteissa.

Nelli Melolinna

Molemmat stipendiaatit kehuivat LVI-alan monipuolisuutta. LVI-alalta löytyy hyvin paljon erilaisia asennus-, työnjohto- ja asiantuntijatehtäviä. LVI-asentajan työtehtävät ovat hyvin monipuolisia – vaihtelevat jopa päivittäin. Näin ammattitaito erilaisiin tehtäviin säilyy vuodesta toiseen ja lähes joka päivä oppii jotain uutta, kertoo Kumpulainen, joka työskentelee nykyään vakituisessa työsuhteessa asentajana LVI-Mönkkösellä, jossa hän myös suoritti opiskeluajan työharjoittelujaksot.

LVI-alan merkitys kasvaa vuosi vuodelta, mm. koska määräykset kiristyvät ja pyritään jatkuvasti energiatehokkaampiin sekä ympäristöystävällisempiin ratkaisuihin. Joten onkin luonnollista, että LVI-alalla työllistytään nyt ja tulevaisuudessa, kommentoi Melolinna, joka valmistuu ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi.

Stipendiaattien mielestä LVI-alan tutuksi tuomisessa nuorille naisille pitäisi nimenomaan hyödyntää niiden alalla jo työskentelevien naisten kokemuksia. Lisäksi tiedon aktiivinen jakaminen oppilaitoksissa riittävän varhaisessa vaiheessa lisäisi ymmärrystä ja kiinnostusta alaa kohtaan. Näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa tulisi stipendiaattien mukaan lisätä, jotta saadaan LVI-alalle uusia, luovia ja rohkeita naisia.