Opiskelumuodot

Ammatillinen peruskoulutus

Ammatillisella peruskoulutuksella tarkoitetaan kiinteämuotoista, alalle tuleville henkilöille suunnattua ammatillista koulutusta.  Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettava tutkinto on tasoltaan perustutkinto

Ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakouluista valmistuu LVI-alalla insinöörejä ja rakennusmestareita.  LVI-talotekniikka on usein jaettu suunnittelu- tai tuotantopainotteiseen vaihtoehtoon. Ammattikorkeakouluissa on nykyään tarjolla myös ylempi ammattikorkea-koulututkinto, insinööri (yamk). Koulutukseen pääsyn ehtona on aikaisemmin suoritettu insinööri (amk) tutkinto ja riittävä työkokemus. Tutkintona ylempi korkeakoulututkinto. Rakennusmestarikoulutuksessa on suuntautumisvaihtoehtona LVI-tekniikka, jonka valinneista alalla käytetään nimikettä ”LVI-mestari”.

Yliopistotutkinnot

Teknisistä yliopistoista valmistuu diplomi-insinöörejä. LVI-alan koulutus on esimerkiksi Aalto yliopistossa nimikkeellä energia- ja LVI-tekniikan koulutusohjelma. Täältä valmistuneet opiskelijat sijoittuvat usein tutkimuksen ja tuotekehityksen tehtäviin.

Aikuiskoulutus

Ammatillinen aikuiskoulutus on aikuisten tarpeista ja lähtökohdista suunniteltu koulutusmuoto. Koulutuksesta saa samalla tavalla tutkinnon kuin ”tavallisesta” ammatillisesta koulutuksesta.

Ohessa linkkejä: http://www.sulvi.fi/opo/